Borgsjö Hembygdsgård

 

 
 

2001 Skräddare och sömmerskor i Borgsjö
Skräddare i Borgsjö
Sömmerskan Hildur
Min morfar var skräddare
Lite om att vara skräddare
Ånge konfektionsfabrik
Husförhörslängden
En Borgsjösläkt (av Maja Selin)
Lapp Janke

 

 

2002 Skomakare och garvare i Borgsjö
Byskomakaren Gullik Falk
Skomakare Oskar Dalen
Fällskräddaren Sven Olof Olsson
Garveriet i Sillre
Elsa Löv-Palms minnesbilder

 

2003 Smeder i Borgsjö
Bysmeder och plåtslagare
Smeden K-G Johansson i Ånge
P.Johanssons bleck och plåtslageri
Smeder på Näset
Smederna Florström
Modellbyggaren Nestor Florström
Hermanbodagubben
Smen på Bengtsnäset
Smeden Ove Torvaldsson
Borgsjö trä och smide
Gunnar Samuelsson
Vikstens cafe
Amerikabreven

 

 

2004 Flottningen
Flottningen i Ljungan med biflöden
Orråsfamiljen Westin
Renoveringen av Mellanklockan i Borgsjö kyrka
Byggnader i Borgsjö
Möbler i Borgsjö
Utgrävningarna i Råsjö 2003

 

2005 Telefonister
Telefonstationer i Borgsjö
Telegrafen i Ånge
Kronprinsparets besök 1934
Vigsel på hembygdsgården
Fisket i Ljungan från gången tid till nutid
Bjudningsbal
Familjer i Tallåsen
Mordet i Tallåsen
Gamla dokument berättar om pigan Märta Matsdotter
Möbler i Borgsjö
Hedlundska gården på Borgsjö hembygdsgård
Utgrävningarna i Råsjö 2004
Avlidna i Borgsjö 1948-1949

 

2006 Banvakter
Banvakten
Banvaktsstugor inom Borgsjö socken
Järnvägare i Borgsjö 1890
Partebodas siste banvakt
Banvakten i Norrbackastugan
Svenska järnvägen 150 år
Tjäderjakt med förhinder
Breven till Kanada
Skogen, Bostäder och arbetsvillkor under tidigt 1900 tal
Avverkningskontrakt
Fettisdagslappar
Utgrävningarna i Råsjö 2005
Möbler i Borgsjö
Gårdstavla från Ö
Byggnader i Borgsjö
Avlidna i Borgsjö 1950-1951

 

 

2007 Borgsjöbygden

Handlar speciellt om poststationsföreståndare.
Postmästarna i Ånge med underlydande poststationer.
Personer i Borgsjö med postanknytning.

Johan Simonsson från Parteboda.
Johans äventyrliga liv genom livet i världshaven
och farmarlivi Amerika.

Johan Thor.
Lärare i Borgjsöbyn, kantor, kompositör och poet.

Episoder från sekelskiftet 1800 - 1900.
Historier och episoder från tiden omkring sekelskiftet.
Berättelser om "Strumpjösse", Gustav-Hinners August, Ola-Gubben, "Nicke", och Israels.

 

 

2008 Borgsjöbygden

 

Handlar om Hemsystern

 

Postens paketsortering i Ånge.

 

Båtmansroten.

 

Bagaregesällen

Storbröten i Ångesjön 1924

 

En gammal gård i Östby

 

"Spel Gulles" gård

 

Alby FF 100 år

 

Avlidna i Borgsjö 1954-55


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Borgsjö Hembygdsgård. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: tisdag 28 maj 2019.