Borgsjö Hembygdsgård

 

Välkommen Vandrarhemmet Program St Olavsleden Nyheter/aktiviteter Historik Byggnader Innehåll Borgsjöbygden Släktforskning Lästips Hembygdsskivor Vill du bli medlem Kontaktpersoner Bildarkiv Uthyres Länktips
 

Böcker om Borgsjö

 

Borgsjö hembygdsförenings årsböcker

Se innehållsförteckning

 

Torringen och Jämtgaveln

av Ivan Johnsson

 

Nordöstra Borgsjös historia

av Ivan Johnsson

 

Södra och nordvästra finnmarken i Borgsjö

av Ivan Johnsson

 

Borgsjö Skans, försvarsanläggning i gränsbygd

Av Ivan Johnsson

 

100 knutar i Ånge kommun

av Maud Wedin & Roland Tiger

Boken behandlar timmerhus i Ånge kommun

 

Ånge, en alla tiders kommun

av Maud Wedin, Maria Blomberg, Roland Tiger

Boken handlar om Ånge kommuns historia

 

Visor och vissångare i västra Medelpad

av Maria och Roland Tiger

 

Samlade dikter,

Johan Thor

 

Böcker ej speciellt om Borgsjö

 

Ljungan och dess vattenbyggnader av Perola Nordberg

Boken behandlar alla (?) vattenbyggnader som funnits i Ljungan och dess bivattendrag från 1500 talet fram till våra dagar.

 

Medelpads finnmarker av Richard Gothe

Handlar om dom invandrande svedjefinnarna

 

Det skogsfinska kulturarvet utgiven av Finnsam

Boken handlar om Skogsfinnarna i Sverige

 

Glömda gudstecken av Tuve Skånberg

Bomärkets historia

 

Bomärken i Medelpad av Valter Bergsten

Sammanställning av Medelpads bomärken

 

Bondens jord

av Pernilla Romare och Nils Pihl

 

Selånger, en sockens historia

av Lars-Göran Tedebrand

 

Medelpads äldre urkunder

Av: Algot Hellbom

Medelpads äldre urkunder - en nyckel till Medelpads medeltid.

Alla kända dokument rörande Medelpad fram till 1540. En ypperlig källa vid studiet av landskapets äldre historia.

 

Inbyggare i Njurunda under fem sekel

Av: Algot Hellbom

Utgivarens förord: ..."Vi är övertygade om att bygde- och släktforskare liksom nuvarande och framtida invånare och församlingsbor skall få nytta och glädje av boken."

En av Njurunda sockens och Medelpads "meste" utforskare.

 

Medelpad berättar

Av: Algot Hellbom

Boken ger prov på de dialekter som talades runt om i landskapet under senare hälften av 1800-talet och under början av 1900-talet. Läsningen underlättas av enkel och lättfattlig uttalsbeteckning.

 

Medelpads sydgräns

Av: Algot Hellbom

Medelpads sydgräns med huvudvikt på medeltid och 1500-talet.

 

Personnamn i Medelpad fram till år 1600.

Av Algot Hellbom

Hittad på Uppsala Universitets biblioteks hemsida

 

Medelpads gräns mot Jämtland från medeltid till nutid

Av Algot Hellbom

 

Medelpads runstenar

Av Algot Hellbom

 

Äldre källor till Medelpads bygdemål

Av Algot Hellbom

 

Medelpadsboken,

Karin Strömberg, Lars Göran Åhlund, Lars Åhlund

 

Minnesrunor, Magnus Huss, AJ Ångström, JC Ruuth

Medelpads Fornminnesförening.1921

 

Tingsprotokoll,

Algot Hellbom.1983

 

Folkmusik, Notböcker utgivna av Medelpads Spelmansförbund

 

Barndomsminnen från Torp,

Hildur Modin-Heden berättat för Göran Heden. 1993

 

Medelpadska dialektord,

Algot Hellbom.1982

 

Ångermanland och Medelpad,

Ångermanlands- och Medelpads Hembygdsförbund.

 

Om Medelpad Akademiska lärdomsprov.

Matthias Nord 1980

 

Norra Bergets kryddor.

Medelpads fornminnesförening. 1977

 

Folklig läkekonst i Medelpad.

Karin Strömberg

 

Mat man åt i Haverö när seklet var ungt.

Haverö hembygdsförening

 

Glimtar från det svunna Medelpad.

Torsten Hernod. 1949

 

Sed och folktro omkring Dopet,

Karin Strömberg. 1992

 

"Then stora stråkwägen" blir E 14

Göran Ullberg

Handlar om vägen från kust till kust

 

 

Åter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Borgsjö Hembygdsgård. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: tisdag 28 maj 2019.