Borgsjö Hembygdsgård

 

 

Prästgården brinner!

Sent på kvällen den 28 februari 1844 brann prästgården i Borgsjö ner. Branden innebär att Borgsjö sockens kyrkböcker saknas före 1844. Släktforskare som härstammar från Borgsjö fastnar därför ganska snart.
Två hedersmedlemmar i hembygdsföreningen – först Jan Abramsson och sedan Karl-Ingvar Ångström – har lagt ner mycket arbete med att rekonstruera de uppbrunna kyrkböckerna.

Karl-Ingvar har beskrivit arbetet i en artikel i Släktforskarnas årsbok 1990
(läs här).

Gubbyn1.jpg

Så här såg prästgårdstomten i Gubbyn ut vid lagaskiftet

1840. Prästgården låg norr om figur 404.

Figurerna 400 och 403 beskrivs som kryddgårdar.

Borgsjö hembygdsförening kan hjälpa släktforskare och andra forskare som forskar på Borgsjö socken. Det här kan föreningen erbjuda:

• Föreningen har sedan 1960 gett ut medlemsskriften Borgsjöbygden. I de temavisa numren finns för varje by uppgifter för släktforskningen. Skrifterna kan köpas i tryckt form eller som skiva.

• Borgsjö hembygdsförening kan erbjuda Dig en utskrift från databasen Borgsjö Familjeregister, Borgsjö-basen. Databasen ligger i släktforskarprogrammet DISGEN. Utskriften görs normalt som antavla i tabellform med alla de uppgifter som idag finns i databasen. I bifogade faktablad beskrivs erbjudandet. - Med ana menas de personer man härstammar från, t ex mormors farmor.

• Hembygdsskivor beskrivs i förteckning . Observera särskilt de här skivorna:

- Ivan Johnssons utgivna skrifter

- Renskrivna sockenstämmoprotokoll

- Gårdar 1940tal, se ägarförteckning

• Beställ de byskivor som Du behöver. (se här)

• Föreningen har en omfattande porträttsamling. Gör så här om Du vill beställa några kopior.

Om Du vill ha mera uppgifter om det här så kan Du mejla till

karl-ingvar.angstrom@telia.com eller ringa till Karl-Ingvar på 070-3602152.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Borgsjö Hembygdsgård. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: tisdag 28 maj 2019.